MISJA

Od upadku komunizmu w Środkowej Europie i spełnienia snu o wolnej i niepodległej Polsce, powstały nowe problemy grożące polsko-amerykańskiej wspólnocie. Dlatego też Kongres Polonii Amerykańskiej reprezentuje interesy naszej społeczności poprzez:


  • Zgłaszanie spraw polskich Amerykan na szczeblu stanowym oraz federalnym.

  • Wspomaganie edukacyjnych oraz kulturalnych inicjatyw Społeczności Polonii Amerykańskiej, w tym także obszernej sieci "Sobotnich Szkół Uzupełniających" (niektóre z nich znajdują się w New Jersey) pomagających młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy na temat polskiej kultury, historii i języka.

  • Przeciwstawianie się fanatyzmowi skierowanemu przeciw polskim Amerykanom - począwszy od gruboskórnych dowcipów o Polakach, poprzez wypaczanie polskiej historii, na nadzorze Polaków kończąc.

  • Sponsorowanie kontaktów w obu krajach pomiędzy amerykańskimi i polskimi przywódcami rządowymi, społecznościowymi, liderami z dziedziny edukacji, opieki zdrowotnej oraz biznesu w celu wspierania dalszych przemian Polski ku instytucjom demokratycznym i gospodarce rynkowej.

  • Pomoc w dostarczaniu charytatywnej zapomogi do Polski w obecnym czasie głębokich przemian ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, chorych, niepełnosprawnych oraz starszych.

  • Promowanie dialogu na tle kulturowym, politycznym oraz religijnym z pozostałymi grupami etnicznymi i rasowymi Stanów Zjednoczonych.

  • Monitorowanie prawodawstwa oraz polityki reform imigracyjnych Stanów Zjednoczonych.

Nasze cele są bardzo ważne. Dlatego zachęcamy was do przyłączenia się do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Aktywne uczestnictwo w życiu KPA jest znakiem dumy z waszego dziedzictwa, a także troski o waszą społeczność.


Czytaj więcej >>


Please click here, then sign if you support International Comission to investigate the Smolensk Crash.
Polecane Blogi
- Niepoprawni.
- Smolensk - 2010.
- Portale i Prasa.