Strona Główna Polish American Congress

 

 

 

   

Oświadczenie członków Wydziału New Jersey KPA

 

 

My, członkowie Wydziału New Jersey Kongresu Polonii Amerykańskiej, zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 26 czerwca 2016 r. w Clark, NJ, wyrażajmy wielkie zaniepokojenie i sprzeciw z powodu oficjalnego spotkania Prezesa KPA Franka Spuli w dniu 7 kwietnia 2016 r. w jego biurze w Chicago z przywódcą Komitetu Obrony Demokracji (KOD) Mateuszem Kijowskim.

 

KOD jest w Polsce organizacją pozarządową i antyrządową, zrzeszającą ludzi niemogących się pogodzić z wynikiem demokratycznych wyborów w październiku 2015 r. i utratą absolutnej władzy w Polsce przez ugrupowania PO/PSL.  Ich działalność należy określić jako antypolską, obserwując szkalowanie obecnej władzy w międzynarodowych mediach i przed międzynarodowymi ciałami, przede wszystkim wobec władz Unii Europejskiej.  Prezes Spula powinien był o tym wiedzieć, a także zdawać sobie sprawę, że jego oficjalne spotkanie z przywództwem tej antypolskiej organizacji jest wyrażeniem politycznego stanowiska w imieniu KPA.   

 

Jako członkowie Wydziału KPA w New Jersey, oświadczamy że nie życzymy sobie kontaktów w naszym imieniu z organizacjami antypolskimi, jaką jest KOD.  Nasze poparcie dla obecnego rządu wyraziliśmy jasno przy okazji wyborów do polskiego Sejmu, a wcześniej – polskich wyborów prezydenckich w 2015 r.

 

Uważamy, że to spotkanie odbiera wiarygodność Kongresowi Polonii Amerykańskiej jako organizacji patriotycznej Polaków w USA działającej na rzecz niepodległości i dobrobytu Polski, ośmiesza go w oczach naszych rodaków w kraju oraz przyczynia się do osłabienia KPA przez zniechęcanie nowych członków do wstępowania w jego szeregi i brania udziału w jego pracach.  Ilustruje to spotkanie brak dostatecznej orientacji Prezesa Spuli w zagadnieniach współczesnej Polski, a także – jego brak kooperacji z Wiceprezesem KPA ds. polskich.  Stanowisko Prezesa KPA jest w tym zakresie rozbieżne z pozycją członków KPA Wydziału New Jersey.

 

Clark, NJ

26 czerwca 2016 r.

 


 

Statement of Members of the PAC New Jersey Division

 

We, members of the New Jersey Division of Polish American Congress, assembled at the Annual Election Meeting on 26 June 2016 in Clark, NJ, express great concern and objection against the official meeting of the PAC President Frank Spula on 7 April 2016 in his office in Chicago, with the leader of the Committee for the Defence of Democracy (KOD) Mateusz Kijowski.

 

KOD is a non-governmental and anti-government organization in Poland, which brings together people unable to come to terms with the outcome of democratic elections in October 2015, and with the loss of absolute power in Poland that the PO/PSL coalition had held.  KOD activities should be defined as anti-Polish, considering vilification of the current Polish authorities in the international media and before international bodies, mainly the European Union authorities.  President Spula should have known this, and he should realize that his official meeting with the leadership of an anti-Polish organization is an expression of political position on behalf of the PAC.

As the PAC members in New Jersey, we declare that we do not wish any contacts on our behalf with anti-Polish organizations, such as KOD.  We already have clearly expressed our support for the current government during the elections to the Polish Sejm, and earlier in the Polish presidential elections in 2015.

We believe that this meeting with KOD discredits the Polish American Congress as a patriotic organization of Poles in the United States that works for independence and prosperity of Poland, that it ridicules our organization in the eyes of our fellow compatriots, and weakens the PAC by discouraging new members from joining its ranks and participate in its works.  It illustrates that President Spula lacks sufficient orientation and knowledge regarding current issues in Poland, as well as his unwillingness to cooperate with the Vice President for Polish Affairs.  President Spula’s position on this matter is divergent from that of the members of the PAC New Jersey Division.

Clark, NJ
June 26, 2016 r.

 

 


 

Oglądaj "TV Republika"

Oglądaj "TV Trwam"

Wiadomości Filmowe z Polski

Wycinki Prasowe z Polski

Wiadomości Polsko - Amerykańskie

Słuchaj "Radio Maryja"

Strona Ks. Jarosława Wiśniewskiego. Oglądajcie filmy
 i zdjęcia oraz czytajcie opowieści o życiu Kapłana - Polaka

Komunikaty Księdza Jarosława

Apel Ks. Jarosława Wiśniewskiego o pomoc Fundacji "Dla Polonii"

Wykłady "Tajnych Kompletów" - Prof. Mirosław Dakowski o łupkach

 


 

 

Polonia Amerykańska oraz Kanadyjska wspólnie obchodzą 6 Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej oraz 76 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Amerykańskiej Częstochowie

 

W niedzielę 17 kwietnia w Sanktuarium Matki Boskiej w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown w Stanie Pensylwania odbyła się Msza Św. w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. oraz oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej.  Rocznicową Mszę Św. odprawił Przeor Sanktuarium Ojciec Rafał Walczyk.  Dzień rozpoczęto uroczystym przemarszem uczestników na cmentarz Weteranów Armii Polskiej, gdzie odbył się Apel Pamięci oraz ceremonia złożenia kwiatów przed tablicami katyńską oraz smoleńską.  Apel został uświetniony obecnością przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Smoleńskich p. Magdaleny Merty oraz Posła RP p. Jacka Świat, którzy w krótkich, ale bardzo poruszających wystąpieniach do zgromadzonych Rodaków odnieśli się do wydarzeń sprzed 6 lat oraz tych które po nich nastąpiły.  Krótkie wystąpienie wygłosił także obecny na uroczystościach Poseł RP Michał Dworczyk.  Okolicznościowe listy nadesłali Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz od Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Na niedzielne uroczystości składał się też Koncert Rocznicowy, który miał miejsce w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium.  Wśród wykonawców znaleźli się Marika Szczepek – sopran, grupa wykonawców pod kierownictwem Wojciecha Holendra oraz Paweł Piekarczyk, który wykonał m.in. węgierską pieśń patriotyczną dedykowaną obecnym na uroczystościach przedstawicielom społeczności węgierskiej w USA.  Okolicznościowe wiersze recytowała Ewa Tymińska.

Końcowym punktem programu tego dnia było otwarte spotkanie z gośćmi honorowymi uroczystości tj. przedstawicielami rodzin ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz z zaangażowanymi w badanie przyczyn tragedii sprzed 6 lat Profesorem Wiesławem Biniendą, Profesorem Chrisem Cieszewskim oraz z Glenem Joergensenem.  Spotkanie to, jak też i inne wydarzenia tego dnia w Amerykańskiej Częstochowie cieszyły się dużą frekwencją i były bardzo pozytywnie odebrane przez wszystkich uczestników.

W przededniu uroczystości rocznicowych w sobotę 16 kwietnia w Amerykańskiej Częstochowie miało także miejsce III Forum Polonijne, na którym spotkali się liczni przedstawiciele środowisk polonijnych z USA i Kanady oraz przybyli z Polski goście, m.in. Poseł RP Michał Dworczyk, założyciel i Prezes Reduty Dobrego Imienia p. Maciej Świrski, a także Przewodnicząca i założycielka organizacji „Solidarni 2010” p. Ewa Stankiewicz.  Spotkanie to zaszczycone było obecnością Biskupa Pomocniczego Diecezji Elbląskiej Józefa Wysockiego, który wygłosił ważne przesłanie do uczestników Forum.  W trakcie spotkania została przedstawiona kolejna inicjatywa Komitetu, jaką jest budowa pomnika ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Amerykańskiej Częstochowie.

Obchody 6 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz 76 Rocznicy Katynia w Amerykańskiej Częstochowie zorganizowane były już po raz trzeci przez Smolensk Disaster Commemoration Committee.  Komitet powstał przed ponad trzema laty z inicjatywy Klubów Gazety Polskiej w USA i Kanadzie.  W skład Komitetu poza Klubami Gazety Polskiej wchodzą przedstawiciele Wydziału New Jersey Kongresu Polonii Amerykańskiej, Koła Przyjaciół Radia Maryja w Perth Amboy, New Jersey, Fundacji Kościuszkowskiej, Gustaw Art oraz portalu pamiec.us.

 

Przygotował Stanisław Śliwowski 

Smolensk Disaster Commemoration Committee

National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown

P.O. Box 481, Bensalem PA 19020

www.rocznica-smolensk.us  tel. : 215-917-6875
e-mail: komitet@rocznica-smolensk.us

 

III Forum Polonijne

„Polonia Semper Fidelis - Budujmy Wielki Front Patriotyczny”

 

Sobota 16 kwietnia, 2016, Sala Konferencyjna

Narodowe Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, Pennsylvania

 

Program:

9:00am      Otwarcie Forum – Tadeusz Antoniak, Stanisław Śliwowski

Modlitwa  - Ojciec Rafał Walczyk, OSPPE, Przeor Amerykańskiej Częstochowy.

 

9:30am      „Bezpieczeństwo Polski w perspektywie zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie” – Krzysztof Zawitkowski.

 

Walka o patriotyczno-niepodległościowy charakter Polonii Amerykańskiej.

10:00am    „SWAP –  udział w kształtowaniu postaw patriotycznych i niepodległościowych  organizacji polonijnych w USA i Kanadzie” – dr. Teofil Lachowicz

10:30am    „Działania SB wobec Polonii Amerykańskiej w latach 80” – Wojciech Sawicki, - Dr. Mariusz Żuławnik, Jacek Ryżko  (IPN Warszawa)

11:30am    „Kongres Polonii Amerykańskiej - obecne wyzwania i program na przyszłość” - Wojciech Jesman, Waldemar Biniecki

12:00am    “Polish-American Political Power: Decline or Renewal” – John Czop

12:30pm    Dyskusja

1:00pm      Przerwa, posiłek

 

Państwo Polskie i Polonia – Czy możliwe jest wzajemne otwarcie?

2:pm          „Sytuacja społeczno-polityczna w kraju oczyma dziennikarza, świadka oraz uczestnika wydarzeń” - Ewa Stankiewicz

2:20pm      „Polska 6 lat po Katastrofie w Smoleńsku” – Paweł Piekarczyk

2:40pm      „Państwo Polskie wobec Polonii i Polaków żyjących poza granicami – nowe plany i projekty” – Michał Dworczyk

3:10pm      „Obrona dobrego imienia Polski i Polaków oraz polityka historyczna - aktualne działania Państwa Polskiego oraz organizacji społecznych” – Maciej Świrski

3:40pm      Dyskusja

4:00pm      Przerwa

 

1050 Rocznica Chrztu Polski.

4:15pm      „Chrześcijaństwo, Polska, jej historia i kultura – nierozerwalna więź” - Ojciec Rafał Walczyk, OSSPE

5:00pm      Projekt budowy Pomnika Żołnierzy Niezłomnych w Amerykańskiej Częstochowie – Grzegorz Tymiński

 

Najnowsza historia Polski.

 

5:15pm      „Żołnierze Wyklęci – Próby zniesławienia i wymazania z pamięci w PRL i przywracanie pamięci w wolnej Polsce” Kamila Sachnowska – zastępca Biura Edukacji Publicznej IPN

 

5:45pm      „Afera „Żelazo” -dr. Karol Nawrocki – dyrektor Biura Edukacji Publicznej Oddział w Gdańsku

6:15pm      Dyskusja

6:30pm      Kolacja

7:30pm      Prapremiera filmu dokumentalnego Elżbiety i Wacława Kujbidów „Jedwabne – Świadkowie, Świadectwa, Fakty” 

8:30pm      Zakończenie Forum

 


Prelegenci:

Krzysztof Zawitkowski - Wieloletni aktywista Polonii Kanady i USA, były pracownik przemysłu zbrojeniowego USA, Dyrektor krajowy KPA.

Dr. Teofil Lachowicz - Historyk, Redaktor „Weterana” – organu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku.

Wojciech Jesman - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Wydział w Kalifornii Południowej – Los Angeles.

Ewa Stankiewicz - Dziennikarka, reżyser filmów dokumentalnych, założycielka oraz Prezes Stowarzyszenia „Solidarni 2010”.

Michał Dworczyk - Poseł na Sejm RP VII Kadencji, Klub Parlamentarny PIS, Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Maciej Świrski - Doradca Premiera RP Beaty Szydło, Założyciel i Prezes „Reduty Obrony Dobrego Imienia”.

Ojciec Rafał Walczyk, OSSPE - Przeor Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, Pennsylvania.

Paweł Piekarczyk - Dziennikarz, aktywista społeczny, polski bard - wykonawca licznych utworów poezji śpiewanej.

Wojciech Sawicki - Zastępca Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie

Dr. Mariusz Żuławnik - Naczelnik Wydziału Informacji i Sprawdzeń BUiAD IPN w Warszawie.

Jacek Ryżko - Pracownik Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, BUiAD IPN w Warszawie.


 

 

Our Member, Mr. Edward Wojcik, 98, of Whiting, passed away

at Community Medical Center, Toms River, on January 19, 2016.

 

He was born on July 31, 1917 in Niagara Falls, NY and at age 3 was taken to Poland. At age 21, in 1938, he returned to the US and settled in East Orange before moving to Union. After 48 years in Union, he moved to Wall then to Toms River before presently living in Whiting.

 

He was a member of many Polish Organizations: long time Polish Heritage Festival committee member and de facto chaplain; Trustee of the Polish Cultural Foundation, Clark, NJ; Polish American Congress NJ Division; Polish American Club, Toms River; Ocean County Polish American Club; Polish Childrens Heartline and Polish American Club, Whiting and The General Pulaski Memorial Parade Committee, Inc.

 

He is survived by his daughter, Christine & many cousins and relatives in the USA & Poland.

  

Eternal rest grant unto him O'Lord"!

 

[Composed by Mr. Tom Kazalski]

 

 

You are our visitor:


Please click here, then sign if you support International Comission to investigate the Smolensk Crash.
Polecane Blogi
- Niepoprawni.
- Smolensk - 2010.
- Portale i Prasa.