Strona Główna Polish American Congress

 

 

 

   

Oglądaj "TV Republika"

Oglądaj "TV Trwam"

Wiadomości Filmowe z Polski

Wycinki Prasowe z Polski

Wiadomości Polsko - Amerykańskie

Słuchaj "Radio Maryja"

Strona Ks. Jarosława Wiśniewskiego. Oglądajcie filmy
 i zdjęcia oraz czytajcie opowieści o życiu Kapłana - Polaka

Komunikaty Księdza Jarosława

Apel Ks. Jarosława Wiśniewskiego o pomoc Fundacji "Dla Polonii"

Wykłady "Tajnych Kompletów" - Prof. Mirosław Dakowski o łupkach

 


 

Oświadczenie członków Wydziału New Jersey KPA

 

 

My, członkowie Wydziału New Jersey Kongresu Polonii Amerykańskiej, zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 26 czerwca 2016 r. w Clark, NJ, wyrażajmy wielkie zaniepokojenie i sprzeciw z powodu oficjalnego spotkania Prezesa KPA Franka Spuli w dniu 7 kwietnia 2016 r. w jego biurze w Chicago z przywódcą Komitetu Obrony Demokracji (KOD) Mateuszem Kijowskim.

 

KOD jest w Polsce organizacją pozarządową i antyrządową, zrzeszającą ludzi niemogących się pogodzić z wynikiem demokratycznych wyborów w październiku 2015 r. i utratą absolutnej władzy w Polsce przez ugrupowania PO/PSL.  Ich działalność należy określić jako antypolską, obserwując szkalowanie obecnej władzy w międzynarodowych mediach i przed międzynarodowymi ciałami, przede wszystkim wobec władz Unii Europejskiej.  Prezes Spula powinien był o tym wiedzieć, a także zdawać sobie sprawę, że jego oficjalne spotkanie z przywództwem tej antypolskiej organizacji jest wyrażeniem politycznego stanowiska w imieniu KPA.   

 

Jako członkowie Wydziału KPA w New Jersey, oświadczamy że nie życzymy sobie kontaktów w naszym imieniu z organizacjami antypolskimi, jaką jest KOD.  Nasze poparcie dla obecnego rządu wyraziliśmy jasno przy okazji wyborów do polskiego Sejmu, a wcześniej – polskich wyborów prezydenckich w 2015 r.

 

Uważamy, że to spotkanie odbiera wiarygodność Kongresowi Polonii Amerykańskiej jako organizacji patriotycznej Polaków w USA działającej na rzecz niepodległości i dobrobytu Polski, ośmiesza go w oczach naszych rodaków w kraju oraz przyczynia się do osłabienia KPA przez zniechęcanie nowych członków do wstępowania w jego szeregi i brania udziału w jego pracach.  Ilustruje to spotkanie brak dostatecznej orientacji Prezesa Spuli w zagadnieniach współczesnej Polski, a także – jego brak kooperacji z Wiceprezesem KPA ds. polskich.  Stanowisko Prezesa KPA jest w tym zakresie rozbieżne z pozycją członków KPA Wydziału New Jersey.

 

Clark, NJ

26 czerwca 2016 r.

 


 

Statement of Members of the PAC New Jersey Division

 

We, members of the New Jersey Division of Polish American Congress, assembled at the Annual Election Meeting on 26 June 2016 in Clark, NJ, express great concern and objection against the official meeting of the PAC President Frank Spula on 7 April 2016 in his office in Chicago, with the leader of the Committee for the Defence of Democracy (KOD) Mateusz Kijowski.

 

KOD is a non-governmental and anti-government organization in Poland, which brings together people unable to come to terms with the outcome of democratic elections in October 2015, and with the loss of absolute power in Poland that the PO/PSL coalition had held.  KOD activities should be defined as anti-Polish, considering vilification of the current Polish authorities in the international media and before international bodies, mainly the European Union authorities.  President Spula should have known this, and he should realize that his official meeting with the leadership of an anti-Polish organization is an expression of political position on behalf of the PAC.

As the PAC members in New Jersey, we declare that we do not wish any contacts on our behalf with anti-Polish organizations, such as KOD.  We already have clearly expressed our support for the current government during the elections to the Polish Sejm, and earlier in the Polish presidential elections in 2015.

We believe that this meeting with KOD discredits the Polish American Congress as a patriotic organization of Poles in the United States that works for independence and prosperity of Poland, that it ridicules our organization in the eyes of our fellow compatriots, and weakens the PAC by discouraging new members from joining its ranks and participate in its works.  It illustrates that President Spula lacks sufficient orientation and knowledge regarding current issues in Poland, as well as his unwillingness to cooperate with the Vice President for Polish Affairs.  President Spula’s position on this matter is divergent from that of the members of the PAC New Jersey Division.

Clark, NJ
June 26, 2016 r.

 


You are our visitor:


Please click here, then sign if you support International Comission to investigate the Smolensk Crash.
Polecane Blogi
- Niepoprawni.
- Smolensk - 2010.
- Portale i Prasa.