Meeting


Spotkanie z Młodymi Studentami.
W dniu 23 lutego wieczorem odbyło się spotkanie młodzieży polskiego pochodzenia z Członkami Zarządu KPA New Jersey Division. Przedyskutowano problemy szerszego włączania się młodzieży w prace KPA,  a takżę pomocy KPA dla młodych   z myślą o ich przyszłej działalności w szeregach KPA.  Postanowiono rozpocząć od wspólnego pójscia na sztukę Teatralną na Brodway'u w polskim wykonaniu.

Please click here, then sign if you support International Comission to investigate the Smolensk Crash.
Polecane Blogi
- Niepoprawni.
- Smolensk - 2010.
- Portale i Prasa.