Uroczystosc Katynska 2006


polonijne 009

polonijne 011

polonijne 014

polonijne 016

polonijne 017

polonijne 023

polonijne 028

polonijne 034

polonijne 037

polonijne 039

polonijne 003